ทรูเฟซ ไลน์ คอร์เรคเตอร์ (Tru Face Line Collector)

ทรูเฟซ ไลน์ คอร์เรคเตอร์ (Tru Face Line Collector) ขนาด 30 ML.