ชุดเครื่องนวดหน้านูสกิน (Galvanic System : GS Spa)

ชุดเครื่องนวดหน้านูสกิน กัลวานิคสปา (Galvanic Spa Set : GS Spa Set) อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย :
• เครื่องนวดหน้ากัลวานิค ซิสเต็ม II (Galvanic Spa : GS Spa) พร้อมหัวเปลี่ยน 4 หัว 
• กัลวานิค สปา เฟเชี่ยล เจล สูตรเอจล็อค (Galvanic Spa Facial Gel : เจลสปาหน้า) 2 กล่อง
• Power Mask 1 กล่อง (5 แผ่น)

• เอ็นเอพีซีเอ มอยซ์เจอร์ มิสท์ (น้ำแร่) 1 ขวด
• โบว์ชัวร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องนวดหน้ากัลวานิค ซิสเต็ม II (Galvanic Spa : GS Spa)