เอจล็อค วายสแปน (ageLOC Y-Span)

เอจล็อค วาย-สแปน (AgeLoc Y-SPAN) ขนาดบรรจุ : วายสแปน 1 กระปุก มี 120 ลิแคป (เม็ด) ทานได้ 1 เดือน

(ขนาดรับประทาน ครั้งล่ะ เม็ด / หลังอาหารเช้า – เย็น)