เครื่องผลิตครีม เอจล็อค มี (ageLOC Me)

ageLOC Me Kit (เอจล็อค มี คิต) ประกอบด้วย :

• เครื่อง เอจล็อค มี 1 เครื่อง
• ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
• พาวเวอร์ เบส 1 ชุด
• คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 ชุด