ไบโอกิงโก 27/7 (BioGinkgo 27/7)

ไบโอกิงโก 27/7 (BioGinkgo 27/7) ขนาด 60 เม็ด