แคลซิมอร์ (Calcimor)

แคลซิมอร์ (Calcimor) ขนาด 120 เม็ด