LumiSpa iO (เครื่องล้างหน้าลูมิสปา ไอโอ)

ชุดเครื่องล้างหน้า นูสกิน (Nuskin) เอจล็อค ลูมิสปา ไอโอ คิต (ageLOC Lumispa iO) ประกอบด้วย :

  • เครื่องลูมิสปา ไอโอ (Lumispa iO) 1 เครื่อง พร้อมหัวซิลลิโคนแบบมาตรฐาน (สีฟ้า) 1 อัน
  • เจลลูมิสปา (เอจล็อค ลูมิสปา แอคติเวติ้ง คลีนเซอร์) 1 หลอด 
  • Wireless Charger 1 อัน
  • ประกันตัวเครื่อง 1 ปี