ออพติมา โอเมก้า-3 (Optima Omega-3)

ออพติมา โอเมก้า-3 (Optima Omega-3) ขนาด 60 แคปซูล