คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ภัยเงียบที่น่ากลัว

หลายๆคนอาจเคยได้ยิน คำว่า “ไขมันในเลือดสูง หรือ คอเลสเตอรอล (Cholesterol)” กันมาบ้าง แค่ได้ยินคำนี้ ก็ดูไม่น่าเป็นมิตรกับสุขภาพของเราแล้ว ใช่ไหมคะ แต่ใครจะรู้ว่า เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากกว่าที่เราคิด แต่เราก็สามารถป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลคำๆนี้ได้ วันนี้แอ้มมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรู้จักอันตรายและวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคะ

จำนวนผู้มีไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ผลสำรวจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รู้หรือไม่??? คนไทย วัย 15 ปีขึ้นไป ราว 26 ล้านคน มี “ไขมันในเลือดสูง” หรือที่เรียกว่า “ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)” เกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะเสี่ยงต่อการ ป่วย-ตาย-พิการกะทันหัน !! โดยพบว่ามีประชาชนมีไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในเลือดสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดคือ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของประชากร หรือประมาณ 26 ล้านคน โดยแบ่งเป็น ผู้ชาย ร้อยละ 41 และ ผู้หญิงร้อยละ 47 (ผลสำรวจล่าสุดในปี 2557 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข)

“ไขมันในเลือดสูง” หรือที่เรียกว่าไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เกินกว่าค่ามาตรฐาน เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือความพิการส่วนใหญ่มักเกิดอย่างกะทันหัน การเกิดโรคจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณของไขมัน โดยจะรู้ความผิดปกติได้จากการตรวจเลือดเท่านั้น จึงเป็นภัยเงียบที่แอบแฝงอยู่ในร่างกาย เกิดได้ทั้งคนที่น้ำหนักตัวปกติ คนอ้วนและผอม เพราะอาจเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือจากโรคต่างๆ

ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด :

 • โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)
 • โรคหัวใจวาย (Heart Attack)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (Transient Ischaemic Attack: TIA)
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Arterial Disease: PAD)

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คืออะไร

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เกิดจาก ตับและอาหาร

เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นไขคล้ายขี้ผึ้ง ทำหน้าที่ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนและเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อบุเซลล์ คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากตับ (ประมาณ 80%) บางส่วนพบอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน (ประมาณ 20%) ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าที่ร่างกายสร้างขึ้น นอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังเกิดจากไขมันชนิดอิ่มตัว ถ้าอาหารที่รับประทานมีไขมันชนิดอิ่มตัวสูงจะทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มีกี่ชนิด

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) มี 2 ชนิด

ไขมันคอเลสเตอรอล มี 2 ชนิด คือ

ชนิดที่เป็นอันตรายและทำให้เกิดโรค คือ “แอลดีแอล (Low Density Lipoprotein : LDL)” ไขมันชนิดนี้มาจากเนื้อสัตว์ที่รับประทานเข้าไปมากเกินความต้องการร่างกายซึ่งจะไปเกาะและพอกที่ผนังภายในหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดหนาและตีบแคบลงความยืดหยุ่นจะเสียไป ส่งผลให้เลือดดีที่สูบฉีดออกจากหัวใจไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่สะดวก ทำให้อวัยวะขาดเลือดและเจ็บป่วยกะทันหัน เช่น หากเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ จะเกิดอาการหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หากเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบ สมองจะขาดเลือด เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ต้องใช้เวลาพักฟื้นตัวนานมาก

“แอลดีแอล (Low Density Lipoprotein : LDL)” ที่ดีไม่ควรเกินนี้

 • ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง ควรควบคุม LDL ให้น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดปานกลาง ควรควบคุม LDL ให้น้อยกว่า 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำ ควรควบคุม LDL ให้น้อยกว่า 160 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ไขมันที่มีผลดีกับสุขภาพ เรียกว่า “เอชดีแอล (High Density Lipoprotein : HDL)” มีส่วนช่วยลำเลียงคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ออกจากหลอดเลือดแดง และเนื้อเยื่อไปยังตับเพื่อขับออก ทำให้ร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางหลอดเลือดได้ ทั้งยังมีส่วนในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน การอักเสบ และการแข็งตัวของเลือด ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ไขมันชนิดนี้สร้างได้โดยการออกกำลังกาย ผู้ชายควรมีค่า HDL มากกว่า 45 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และ ผู้หญิงควรมีค่า HDL มากกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

*ทั้งนี้ HDL ไม่สามารถช่วยกำจัด LDL ได้ทั้งหมด แต่จะช่วยกำจัดได้เพียง 1/3 หรือ 1/4 ส่วน เท่านั้น

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) คืออะไร

ไขมันอีกชนิดคือ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็น ไขมันชนิดหนึ่งในร่างกาย เกิดจากการที่ไขมันที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นในตับ หรือร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารประเภทไขมันโดยตรง เช่น หมูสามชั้น น้ำมัน เนย หรือไขมันต่างๆ หากร่างกายได้รับมากเกินความจำเป็น สารอาหารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์ และกลายเป็นพลังงานสำรองของร่างกาย บางส่วนถูกสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน บางส่วนถูกสะสมในตับ หากร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์สูง จะส่งผลต่อร่างกาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคตับอ่อนอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ และมะเร็งเต้านมได้ ทั้งนี้ ไตรกลีเซอไรด์ (Trigleceride) ไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

วิธีป้องกันปัญหาไขมันในเลือดสูง (คอเลสเตอรอล /Cholesterol)

แนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะอายุ 35 ปีขึ้นไป

 • ตรวจไขมันในเลือดทุก 1 ปี เพื่อคัดกรองความผิดปกติของตัวเอง
 • ดื่มน้ำให้ได้วันละอย่างน้อย 6-8 แก้ว
 • ควบคุมการรับประทานอาหาร โดยกินอาหารกลุ่มข้าวแป้งในปริมาณที่เหมาะสม เลือกกินข้าวกล้อง ธัญพืช เนื้อปลาเป็นหลัก
 • เลือกใช้ไขมันดี ในปริมาณที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร เช่นน้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันคาโนล่า
 • ลดการกินอาหารที่มีไข่มันอิ่มตัวสูงเช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน เนย
 • ลดอาหารทอด อาทิ ปาท่องโก๋ อาหารชุบแป้งทอด
 • ลดอาหารที่มีกะทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว
 • ลดการกินอาหารที่คอเลสเตอรอลสูง สมองสัตว์ ไข่แดง ไข่ปลา อาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก มันปูเป็นต้น
 • เลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ทรานซ์ เช่นอาหารจานด่วน มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว
 • เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ ซึ่งมีใยอาหารทุกมื้อ เช่น คะน้า ฝรั่ง ส้ม เป็นต้น เพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยในการกักน้ำตาล และคอเลสเตอรอล
 • รวมทั้งลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องครั้งละ 20-30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 ครั้ง เช่น เดินเร็ว จ็อคกิ้ง เป็นต้น จะช่วยลดไขมันในเลือดและเพิ่มไขมันชนิดดีมากขึ้น

และอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราห่างไกล โรคไขมันในเลือดสูง “คอเลสเตอรอล (Cholesterol)” นั่นก็คือ Cholesti MX (คอเลสติ เอ็มเอ็กซ์) อาหารเสริม นูสกิน (Nuskin) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวยีสต์แดง (Red Yeast Rice) สายพันธุ์เฉพาะ Monascus purpureus Went (รอการจดสิทธิบัตร) ที่หมักบนข้าว ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแบบดั้งเดิมของจีน เป็นที่รู้จักและใช้ในประเทศจีนมากว่า 2,000 ปี ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยส่งเสริมการลดระดับไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอล) ให้สมดุล เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของระบบหลอดเลือดและหัวใจ

สรรพคุณของ Cholesti mx Nuskin ลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) , ไตรกลีเซอไรด์ (Trigleceride) รวมถึงวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไลก โรคไขมันในเลือดกันนะคะ และหากเพื่อนๆ ต้องการปรึกษาการดูแลความงามและสุขภาพ ทักมาหาแอ้มได้เลยนะคะ ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลอย่างดีคะ

สอบถาม สั่งซื้อ ได้ที่ ที่่ Line OA: @amp_899
เบอร์โทรติดต่อแอ้ม 0846689565
เบอร์ติดต่อ เส 0866030909